Czy sposób na to jak w 2020 transportować ponadgabaryty jest trudny?

o na kilku płaszczyznach. Słowo ciężki to po pierwsze odniesienie do wielkości i ciężkości towarów. Tradycyjnie

Czy sposób na to jak w 2020  transportować ponadgabaryty jest trudny? transport wielkogabarytowy

Transport ciężki

Transport ciężki to inne określenie dla gałęzi przemysłu, jaką jest transport ponadgabarytowy. W tej nazwie znaleźć można odzwierciedlenie jej charakteru. I to na kilku płaszczyznach.
Słowo ciężki to po pierwsze odniesienie do wielkości i ciężkości towarów. Tradycyjnie