Implantologia - znaczenie

Dentysta Chorzów
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na impDentysta Chorzów .

Widok do druku:

Dentysta Chorzów