Pomimo że sama metoda powstała w

tanie pozycjonowanie rybnik
W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości.
Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecitanie pozycjonowanie rybnik .